background

Kalite Politikası

Kalite politikamızı belirleyen temel unsurlar şu şekildedir:
 
- Güvenli yaşamın değerinin farkında olarak, tüm hizmetlerimizde emniyet ve güvenliğe önem vererek çalışanlarımızın sağlığını, güvenliğini, bugününü ve yarınını güvence altına alıyoruz.
- Çalışan bağlılığını ve memnuniyetini artırmak amacıyla aktiviteler düzenleyerek eğitim ve bireysel gelişimine destek oluyor; şeffaf yönetim ilkesi doğrultusunda bilgi ve sorumluluk paylaşımı ile yetkilendirilmiş takım ruhunu dinamik tutuyoruz.
- Eğitim ile desteklenilen her işin müşteriye sunulan hizmete katacağı değerinin bilinciyle; çözüm üreten, işini sahiplenen, bilgisini paylaşan, takım çalışmasını bilen ve katılan, kendisini sürekli geliştiren çalışanlarımızla hizmet üretiyoruz.
- Rekabet avantajı sağlayacak teknolojiyi takip ederek, en üst düzeyde emniyet, güvenlik ve kaliteyi yakalamak için gereken tüm kaynakları sağlıyor ve en azami düzeyde kullanıyoruz.
- Müşterilerimizin farklı kültürleri göz önüne alınarak; hem günümüz hem de gelecekteki beklentilerini ve ihtiyaçlarını doğru algılayıp değerlendirilmek suretiyle, hizmetin zamanında sunulmasını sağlıyor ve müşterinin memnuniyetlerini, önerilerini ve şikayetlerini etkin bir şekilde değerlendiriyoruz.